0985.885.527

Thuốc diệt muỗi, côn trùng Map Permethrin 50EC

1.000.000

Sản phẩm thuốc diệt gián, diệt ruồi, diệt kiến, diệt muỗi rất hiệu quả

Thuốc được Bộ Y tế cấp phép sử dụng trên thị trường Việt Nam

error: Content is protected !!